Návrat na hlavní stranu

Dělostřelecký srub S-T 77

Silné dělostřelectvo, kterým měl Stachelberg disponovat, mělo být ukryto v pancéřových věžích objektů T-S 75 a 76 a v kasematách dělostřeleckých objektů T-S 77 a 78. Pravostranný dělostřelecký kasematní srub T-S 77 měl být vyzbrojen třídělovou baterií výkonných 10cm houfnic vz.38 (původně se uvažovalo, že srub bude vybaven 8cm kanony). Jejich palba měla být soustředěna především do údolí, kterými procházely důležíté komunikace a železniční tratě (Petříkovice a Libeč). Zbraně by mohly působit i ve prospěch sousední dělostřelecké tvrze Poustka nad Bezděkovem.

Objekt byl vyprojektován pro osazení střílen s odměrem 45°, tedy nikoliv pro nový typ s větším odměrem 60° (ten měl být například použit v objektech jiných dvou tvrzí na Trutnovsku - na Poustce a Jírově hoře). Obranu okolí vlastního objektu a také povrchu tvrze Stachelberg měly zajišťovat dva lehké kulomety v pancéřových zvonech (levý čtyřstřílnový, pravý třístřílnový). Další lehký kulomet měl sloužit k postřelování ochranného příkopu pod houfnicovými střílnami.

Z horního patra měl do ochranného příkopu ústit nouzový výlez s protiplynovou předsíní SAS chráněný mříží a dvojicí silnostěnných plynotěsných dveří. Kromě vlastních zbraní se v horním patře ještě počítalo s pěti nádržemi na vodu a s průlezy do ubikaci mužstva v dolním patře. V půdorysně shodném dolním patře se měly nacházet odpadní jímky na vystřílené nábojnice (přímo pod střeleckými stanovištěmi houfnic), samostatná filtrovna či kancelář velitele objektu. Dále pak ubikace pohotovostní obsluhy (10 mužů) a sociální zařízení tvořené umývárnou a záchodem. Dopravu munice měly zajišťivat dvě klece nákladního výtahu typu Vý IV o nostnosti 2 500 kg.

Dělostřelecké kasematy měly být nejmohutnějšími objekty tvrze (kubatura betonu byla propočítána na více než 5 500 kubických metrů betonu). Osádku by tvořilo 86 mužů. Hlavní pozorovatelna měla být v pancéřovém pozorovacím zvonu objektu T-S 72. Objekt by byl vybetonován zřejmě na jaře roku 1939.

Ještě dnes je možné najít stopy po staveništi tohoto mohutného srubu - v zatáčce pod autobusovou zastávkou Babí - pevnost je v lesíku dobře patrný obrys výkopu a místa, kde byla zasypána těžní jáma. To je ale vše co z objektu zbylo.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bunkry.cz/stachelberg

Typ záznamu: Opevnění, pevnost nebo bunkr
AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 2, 14.07.2004 v 12:23 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm