Návrat na hlavní stranu

Dělostřelecká pozorovatelna T-S 76a

Tam, kde k řízení palby tvrzového dělostřelectva nepostačovaly dělostřelecké zvony v samostatných a tvrzových pěchotních srubech byly projektovány objekty určené speciálně pro pozorování - dělostřelecké pozorovatelny. Pokud byla pozorovatelna přímo v prostoru tvrze, byla s ní spojena podzemní galerií (toto řešení bylo použito pouze v jediném případě - na Smolkově). Vzhledem k tomu, že pro dělostřelecké pozorovatelny byla vybírána místa vyvýšená nad okolním terénem, byly tyto objekty od vlastní tvrze vzdáleny až několik set metrů a nebylo proto ekonomicky výhodné spojovat je s tvrzí podzemní chodbou a byly postaveny jako samostatné stavby (tvrze Hůrka a Stachelberg).

Pro umístění pozorovatelny pro tvrz Stachelberg byl vybrána kóta Baba - Hanselgipfel (673 m) asi 800 metrů jižně od tvrze. Mělo se jednat o třípodlažní stavbu ve III. třídě odolnosti se dvěma pancéřovými zvony a jedním lehkým kulometem ve střílně pod betonem poblíž vchodu. V horním patře, které bylo půdorysně menší, se měl nacházet pouze vstup do šestistřílnového zvonu pro lehký kulomet, skladiště kulometné munice a schodiště do středního patra. Ve středním patře byl vchod s mřížovými a pancéřovými dvěřmi (pouze jedny silnostěnné plynotěsné dveře, i když se jednalo o III. stupeň odolnosti), dále pak vstup do dělostřeleckého pozorovacího zvonu (tři průzory), který měl být vybaven periskopickým dalekohledem vz.38. Do tohoto zvonu se mělo vstupovat z kanceláře, která byla zárověň ubikací dělostřeleckého poddůstojníka (pozorovatele). Dále měla být v tomto podlaží ubikace velitele objektu, místnost pro telefonistu, skladiště ručních granátů a čtyři nádrže na vodu. V dolním patře měly být ubikace osádky, skladiště proviantu, filtrovna a strojovna, skladiště PHM a sociální zařízení (WC a umývárna). Osádku objektu mělo tvořit 16 osob.

Se stavbou objektu nebylo vůbec započato, nebylo zřízeno ani staveniště. Lze předpokládat, že pozorovatelna T-S 76a by byla betonována někdy v průběhu léta roku 1939.

Poznámka: Na rozdíl od podobného objektu K-S 12b se v tomto případě nepočítalo s diamantovým příkopem před vchodem do objektu.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bunkry.cz/stachelberg

Typ záznamu: Opevnění, pevnost nebo bunkr
AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 2, 14.07.2004 v 12:21 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm