Návrat na hlavní stranu

Dělostřelecká věž T-S 76

Na kótě 625 m na pravém křídle tvrze se počítalo s umístěním druhé dělostřelecké věže T-S 76. Mezi její hlavní palebné úkoly mělo patřit postřelování údolí říčky Ličné, kterým vedla důležitá železniční trať z Libavy do Trutnova, dále pak silnice z Libavy (Lubawka) přes Královec do Trutnova a z Královce do Žacléře a také petříkovického údolí, kde se předpokládal nápor nepřítele směrem do vnitrozemí.

Dle původního záměru dělostřeleckých důstojníku z ŘOPu měla být věž v objektu T-S 76 vyzbrojena dvojcí 8cm kanónů s dostřelem 12 500 metrů. Protože byl vývoj této zbraně v roce 1938 zastaven, měly být kanóny nahrazeny 10cm houfnicemi vz.38. Kromě toho se i zde počítalo s pancéřovým zvonem se třemi střílnami pro lehký kulomet k ochraně okolí objektu. Osádka měla být stejná jako v objektu T-S 75, tedy celkem 54 mužů, jejichž velitelem měl být štábní kapitán. Hlavní pozorovatelna měla být v pancéřovém zvonu v samostatném objektu T-S 76a na kótě Baba.

Kromě dělostřelecké věže měly být v horním patře také pohotovostní zásoby munice (skladiště M3), záložní hlavně, skladiště proviantu a čtyři rezervoáry na vodu. Dolní patro mělo obsahovat ostatní další důležité prostory jako byla filtrovna, kancelář pro velitele objektu, ubikaci části osádky, umývárna a WC, skladiště kulometného střeliva. Protože i tady měl být pancéřový zvon zapuštěn do šikmého stropu, byl vstup vyřešen z dolního patra. Vystřílené nábojnice měly být svedeny do samostatné místnosti, do které by bylo možné vstoupit ze schodiště.

Pro objekt byla vyhloubena šachta a byl proveden výkop. Šachta byla pravděpodobně po Mnichovu zasypána, výkop je v současné době zatopen vodou, ale v terénu je dobře patrný.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Opevnění, pevnost nebo bunkr
AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 2, 14.07.2004 v 11:54 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm