Návrat na hlavní stranu

Fort č. XXII

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1720/2

Fort č. XXII

Severním směrem od města, k ú. Černovír, parc.č. 490/1, 490/9

Permanentí fort, který typologicky patří k fortu č. II. ve Chválkovicích a č. XX. v Křelově. Objekt z let 1854-1857 byl vybudován na kruhovém půdorysu. Vlastní centrální objekt je ve tvaru prstence s vnitřním nádvořím směrem k Olomouci uzavřeným mohutnou centrální zdí s vjezdovou bránou a ochozem. Stavba je cihelná, doplněná opracovaným i neopracovaným kamenem (ostění, římsy, portály, podezdívky). Terénní modelace před a za fortem z větší části narušena novodobými úpravami.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Opevnění, pevnost nebo bunkr
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 14:59 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm