Návrat na hlavní stranu

Fort č. XV

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1720/7

Fort č. XV

Za hřbitovem, západním směrem od města, parc.č. 429/2

Permanentní fort je typologicky shodný s forty v Křelově, Nové Ulici a Slavotíně. Stavba z let 1850-1854 je vybudována na půdorysu pětiúhelníku. Vlastní centrální stavba je na půlkruhovém půdorysu se středním dvorem a s vybírajícím křídlem ve tvaru podkovy, rovněž se středním dvorem orientovaným k Olomouci. Stavba je z cihelného zdiva, dvoupodlažní. Nároží, dveřní a okenní otvory jsou rámovány kamenným ostěním. Předpolí narušeno novodobými objekty.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Opevnění, pevnost nebo bunkr
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 14:57 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm