Návrat na hlavní stranu

Fort č. II

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1720/4

Fort č. II, severovýchodním směrem od města, u silnice na Šternberk, parc.č. 173/1

Permanentní fort z let 1854-1857 patří typologicky k fotům č. XX. v Křelově a č. XXII. v Černovíře. Je vybudován na kruhovém půdorysu. Vlastní centrální objekt je ve tvaru prstence s vnitřním nádvořím, směrem k Olomouci uzavřeným mohutnou zdí s vjezdovou branou a ochozem. Stavba je cihelná, část podezdívek je z lomového kamene. Ostění oken, portály, římsy jsou z opracovaného kamene. Terénní modelace je poměrně dobře zachována.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Opevnění, pevnost nebo bunkr
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 14:45 hodin

Copyright 1998-2021 © Luděk Šorm