Návrat na hlavní stranu

TIM, turistický informační magazin [ Časopis ]

Základní informace o redakci a magazínu TIM.

Turistický Informační Magazín o cestovním ruchu a turistice TIM vychází devětkrát ročně v češtině i angličtině nákladem 20.000 výtisků. Jeho distribuce je zajištěna prostřednictvím sítě informačních center a hotelů po celé České republice. Vzhledem k jeho bezplatné distribuci, specifickému zaměření na turistické oblasti a regiony České republiky a vysokému nákladu nabízí oslovení velmi širokého spektra laické i odborné veřejnosti. TIM je určen i pro turisty ze zahraničí, kteří se s ním setkávají pravidelně v České republice a různých zemích světa.


Proč se prezentovat v magazínu TIM?

TIM je magazín podporující rozvoj cestovního ruchu v regionech ČR
TIM odpovídá potřebám, cílům a poslání informačních center
TIM informuje o zajímavých lokalitách a atraktivních oblastech ČR
TIM představuje turisticky dosud neobjevená nebo méně známá místa ČR
TIM přináší tipy na výlet v turistických oblastech ČR

Máte-li zájem o uveřejnění Vašeho příspěvku v magazínu TIM, využijte některou z následující rubrik:

TIM rubrika Praha přináší informace o nabídkách, zajímavostech a možnostech Prahy
TIM rubrika Brno přináší informace o nabídkách, zajímavostech a možnostech Brna
TIM rubrika Slovensko přináší informace o nabídkách, zajímavostech a možnostech Slovenska
TIM rubrika Regiony přináší informace o dění v regionech ČR
TIM rubrika Lázně přináší informace o nabídkách českého lázeňství
TIM plus přináší nabídku divadel, galerií i dalších expozic, informuje o kulturně-společenských programech a akcích v Praze, Brně a regionech ČR

Cílem každé z uvedených rubrik je především zaujmout neotřelou, poutavou, zábavnou a pro čtenáře přitažlivou formou. Předností připravovaných čísel je také to, že budou distribuovány na všech domácích veletrzích cestovního ruchu - v Brně (REGIONTOUR), Bratislavě (ITF Slovakiatour), Praze (Holiday World), Hradci Králové (Infotour a Cykloturistika), v Písku na Tourpropagu nebo v Karlových Varech na Tourfilmu.

Podrobnější informace naleznete v příloze TIM INFO, kde kromě ploch určených pro prezentaci a jejich cen jsou uvedena i jednotlivá témata čísel a termíny uzávěrek magazínu TIM v roce 2005.

KONTAKTNÍ ADRESA:

TIM, turistický informační magazin
Charkovská 24
110 00 Praha 10
Česko (CZ)
tel: (+420) 271 741 562
fax: (+420) 271 741 752

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech-TIM.cz

Typ záznamu: Časopis
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 2, 20.05.2005 v 11:35 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm