Návrat na hlavní stranu

Ladislav Rejent z Proseče - práce ze dřeva [ Nositel tradice lidového řemesla ]

Držitel titulu
"Nositel tradice lidových řemesel" za rok 2001

Řezbářství a soustružení dřeva v městečku Proseč, známém v minulosti zejména výrobou zdobených dýmek, začalo v první polovině minulého století zanikat. Po druhé světové válce se stále ještě zhotovovaly pozoruhodné předměty a uchovávala znalost tradičních řezbářských a soustružnických technologií v rodině Rejentů.

Ladislav Rejent (nar. 1945) se vyučil u svého otce, který od počátku padesátých let spolupracoval s Ústředí lidové umělecké tvorby. Ve spolupráci s etnografy a výtvarníky této organizace se Rejentové podíleli na oživení soustružení dřeva a technologií jeho zdobení vybíjením plochými plíšky.

Ladislav Rejent vynikla nejenom kvalitou soustružnického zpracovávání různých druhů dřevin, ale také technikou zdobení dřeva vybíjením, jehož nejrůznější vzory se podařilo získat národopisnému výzkumu ÚLUV v řadě českých muzeí.

Podle návrhů výtvarníků Ústředí lidové umělecké výroby, ale i podle vlastních návrhů hotovil a dosud zhotovuje nejrůznější druhy dřevěných misek, dóz a galanterních předmětů s vysokou úrovní řemeslné dovednosti, ale i s výtvarnou invencí. Své znalosti a dovednosti předal i svému synovi, který po vyučení odešel na uměleckoprůmyslovou školu a stal se sochařem.

Ladislav Rejent vždy pracoval ve své dílně v ulici Terezy Novákové v Proseči, a po zrušení ÚLUV pokračuje dále ve své práci. Tradičními technologiemi hotoví obdobný sortiment výrobků jako v době existence ÚLUV, avšak rozšiřuje jej podle zájmu obchodníků. Snaží se však stále uchovávat techniku zdobení dřeva: vybíjení různými druhy kovových plíšků.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nulk.cz

Typ záznamu: Nositel tradice lidového řemesla
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valassko, racr) org. 24, 28.02.2005 v 09:51 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm