Návrat na hlavní stranu

Jaroslava a Jiří Danzingerovi - tradiční modrotisk [ Nositel tradice lidového řemesla ]

Držitelé titulu
"Nositel tradice lidových řemesel" za rok 2002

Jaroslava a Jiří Danzingerovi z Olešnice na Moravě se věnují výrobě modrotisku v rodinné dílně připomínané již v polovině 19. století. V této době se do rodiny barvíře Weisse přiženil pradědeček nynějšího majitele Jan Danzinger, který zde začal barvit a tisknout modrotisk. Po něm převzal živnost jeho syn Jan a ten ji předla opět svému synovi Jiřímu, otci nynějšího majitele. Jiří Danzinger vlastnil dílnu do roku 1948, kdy na krátký čas byla výroba přerušena. Ovšem již na počátku 50. let 20. století, díky zájmu a vlivu pracovníků Ústředí lidové umělecké výroby, byla činnost dílny obnovena. Od počátku 50. let 20. století do roku 1991 byli Danzingerovi zaměstnanci Ústředí lidové umělecké výroby. Od uvedeného roku se manželé Jaroslava a Jiří Danzingerovi osamostatnili a pokračují ve výrobě modrotisku, sami si hledají odbyt svých výrobků.
Pan Jiří Danzinger se narodil v roce 1952 a vyučil se tiskařem textilií ve Školském ústavu lidové umělecké výroby v Praze, po vyučení pracoval v modrotiskařské dílně svého otce v Olešnici. Jeho manželka Jaroslava se narodila v roce 1957 a k výrobě modrotisku ji přivedl manžel.

Danzingerovi dodržují tradiční postup výroby modrotisku: bavlněné či lněné plátno barví indigem a vzory tisknou ručně původními formami. Formy pro tisk používají jednak historické, zděděné po předcích a dále formy vyrobené podle návrhů výtvarníků Ústředí lidové umělecké výroby. V modrotiskařské dílně vzniká nejen tzv. metráž, ale paní Jaroslava Danzingerová s dcerou Andreou šijí z modrotisku i další výrobky: bytové doplňky, hračky a drobné oděvní doplňky. Zde je třeba uvést, že v tomto směru skýtá modrotisk velké množství uplatnění, ale bylo by třeba spolupráce s výtvarníky a návrháři, na což Danzingerům pochopitelně nestačí finanční prostředky, takže inovace nabízených výrobků je pomalá. Ovšem Danzingerovi si zakládají na dodržování tradičních výrobních postupů při výrobě modrotisku a precizním zpracování, takže jejich modrotisk nese všechny znaky poctivé rukodělné výroby.

Dílna rodiny Danzingerovy v Olešnici na Moravě je zčásti umístěna v původních prostorách rodinného domku. V posledních letech Danzingerovi vybudovali další objekt v bezprostřední blízkosti této dílny. Zde se nachází malá expozice věnovaná historii a vývoji výroby modrotisku v Olešnici na Moravě, prodejna výrobků a zázemí pro provoz celé dílny. Danzingerovi spolupracují s muzei, cestovními kancelářemi a dalšími institucemi při organizování exkurzí do jejich dílny, zúčastňují se pravidelně nejrůznějších programů po celé republice i v zahraničí, při kterých předvádějí výrobu. V dílně pomáhají syn i dcera Danzingerových. V posledních letech byly výrobky Danzingerových prezentovány na výstavách pořádaných muzei v Bruntále, Jílovém u Prahy a Mladé Boleslavi, v roce 2001 si modrotisk z této dílny mohli prohlédnou návštěvníci výstavy pořádané Etnografickým ústavem v Lublani ve Slovinsku.
Manžele Danzingerovi navrhuji na udělení titulu Nositelé tradice proto, že se věnují výrobě modrotisku tradičním způsobem. Snaží se i o uchování této rukodělné výroby tím, že vlastním nákladem a vlastními silami zbudovali malou expozici věnovanou historii této textilní techniky, kde uplatnili i cenné rodinné památky (rodinná kronika, ceníky zboží, tiskařské formy a stroje, ale i třeba cestovní bednu na zboží, ve které vozili jejich přeci štůčky modrotisku na jarmarky a další). Dále se zúčastňují takových akcí, kde mohou alespoň část výroby prezentovat a účastní se ochotně i výstav pořádaných muzei a kulturními institucemi. Do tajů modrotiskařské výroby zasvěcují především syna, ale i dceru s jejím manželem.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Křtěnovská 175
679 74 Olešnice
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nulk.cz

Typ záznamu: Nositel tradice lidového řemesla
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valassko, racr) org. 24, 28.02.2005 v 10:58 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm